تاریخ : پنج شنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۱ 14 محرم 1444 Thursday, 11 August , 2022

نماینده شوشتر

۳۱فروردین
ابراز نگرانی نماینده شوشتر از افزایش و تکرار سرقت های مسلحانه در خوزستان

ابراز نگرانی نماینده شوشتر از افزایش و تکرار سرقت های مسلحانه در خوزستان

متاسفانه سرقت های توام با ایجاد رعب و وحشت و غالبا مسلحانه با تیر جنگی در خوزستان مکررا اتفاق می افتد.