تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱ 20 محرم 1444 Wednesday, 17 August , 2022

عبدعلی ناصری

۱۹بهمن
رکورد برداشت نیشکر در کشت و صنعت های هفتگانه شکسته شد

رکورد برداشت نیشکر در کشت و صنعت های هفتگانه شکسته شد

تاکنون 63 درصد مزارع کشت و صنعت های توسعه نیشکر با راندمانی بالا و کیفیتی مطلوب برداشت شده است.