تاریخ : پنج شنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۱ 14 محرم 1444 Thursday, 11 August , 2022

اکران

۱۲شهریور
تشکیل کمیته راهبری برای نظارت بر «سمفا»(سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای ایران )

تشکیل کمیته راهبری برای نظارت بر «سمفا»(سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای ایران )

در سامانه سمفا مجموع فروش، تعداد مخاطب و سانس بر اساس فیلترهای انتخاب شده نیز در گزارش فروش فیلم‌ها اضافه شده است همچنین امکان دریافت فایل اکسل فروش هفتگی، آمار فروش سینماها و ظرفیت فروش به تفکیک زمان نیز دراین وب‌ سایت قابل مشاهده است.