تاریخ : یکشنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۱ 21 شوال 1443 Sunday, 22 May , 2022

احمد الصحاف

۰۹شهریور
تشکیل کمیته پیگیری نتایج اجلاس بغداد در عراق

تشکیل کمیته پیگیری نتایج اجلاس بغداد در عراق

این وزارتخانه از طریق تعهد به ابتکارات جمعی با همه همسایگان و شرکای عراق در تأیید اصل گشودگی به همه طرفها با استانداردهای حاکمیت ملی و منافع ملی و با توجه به این کنفرانس بغداد در این زمینه و برای تأیید نوع جدیدی از مشارکت و همکاری بر اساس اقتصاد و سرمایه گذاری برگزار شد.