تاریخ : شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۲ 9 ربيع أول 1445 Saturday, 23 September , 2023
1

اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر اهواز اعلام شد

اسامی و کد نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز از سوی فرمانداری اعلام شد. به گزارش اهواز ژورنال، در اطلاعیه فرمانداری اهواز در این خصوص آمده است: در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه اهواز می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر […]

اسامی و کد نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز از سوی فرمانداری اعلام شد.

اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر اهواز اعلام شد

به گزارش اهواز ژورنال، در اطلاعیه فرمانداری اهواز در این خصوص آمده است: در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه اهواز می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز به شرح زیر است:

۱- خانم معصومه ابراهیمی فرزند علی رضا کد نامزد ۱۱۲۱

۲ -خانم مریم ابریشم کار فرزند قنبرعلی کد نامزد ۱۱۲۴

۳- آقای هادی ابوعلی فرزند یداله کد نامزد ۱۱۲۵

۴- آقای صالح اچرش فرزند طاهر کد نامزد ۱۱۲۶

۵- خانم سیده سیما احمدپوری فرزند سیدظهراب کد نامزد ۱۱۲۷

۶ -آقای احمدرضا احمدی فرزند رجب کد نامزد ۱۱۲۸

۷- آقای روزبه احمدی فرزند جان محمد کد نامزد ۱۱۴۲

۸- آقای محمدعلی احمدی فرزند پنجیکی کد نامزد ۱۱۴۶

۹- آقای مهرداد احمدی فرزند فریبرز کد نامزد ۱۱۴۷

۱۰- آقای نجم الدین احمدی فرزند بیت الله کد نامزد ۱۱۴۸

۱۱- خانم فرخنده احمدی بابادی فرزند اصلان کد نامزد ۱۱۴۹

۱۲- آقای سیدمرتضی احمدی تبار فرزند سیدمندنی کد نامزد ۱۱۵۱

۱۳- آقای امیرعباس احمدی جوان فرزند علی بابا کد نامزد ۱۱۵۲

۱۴- خانم مریم اخلاقی نسب فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۱۵۶

۱۵- آقای یداله اخلاقی نسب فرزند خلیفه کد نامزد ۱۱۵۷

۱۶- آقای محسن آخوند فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۱۵۸

۱۷-آقای سیامک اردشیری فرزند غریب کد نامزد ۱۱۶۱

۱۸ -خانم بیتا ارزانی بیرکانی فرزند علی کد نامزد ۱۱۶۲

۱۹- آقای سعید آزیش فرزند نجفی کد نامزد ۱۱۶۷

۲۰- آقای خالد آژ مشهور به خالد حیدری فرزند حسین کد نامزد ۱۱۶۸

۲۱- آقای شاهرخ استادعلی عسکری فرزند شاپور کد نامزد ۱۱۶۹

۲۲- آقای فریدون اسداللهی فرزند رجب کد نامزد ۱۱۷۱

۲۳- آقای صابر اسدپور فرزند حسن کد نامزد ۱۱۷۲

۲۴- آقای یونس اسفندیاری نژاد فرزند محمد کد نامزد ۱۱۷۵

۲۵- آقای امین اسکندری فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۱۷۶

۲۶- آقای حمزه اسکندری فرزند مصطفی کد نامزد ۱۱۷۹

۲۷- آقای حسین اسماعیلی فر فرزند بارانی کد نامزد ۱۱۸۱

۲۸- آقای سجاد اسمی پور فرزند براتعلی کد نامزد ۱۱۸۲

۲۹- آقای رستم اشرف پوربیرگانی فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۱۸۴

۳۰- آقای علیرضا اصغری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۱۸۵

۳۱- آقای محمدصادق اعلائی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۱۸۷

۳۲- آقای مهدی افشارنژاد فرزند مالک کد نامزد ۱۱۹۱

۳۳- آقای محمدمهدی افصحی فرزند محسن کد نامزد ۱۱۹۴

۳۴- آقای ایمان آقاملاپور مشهور به امامقلی فرزند نقدعلی کد نامزد ۱۱۹۵

۳۵- خانم فرخنده اکبرزاده دشت بزرگ فرزند اکبر کد نامزد ۱۱۹۶

۳۶- آقای سیدمیثم آلبوشوکه فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۱۹۸

۳۷- آقای فالح البوغبیش مشهور به حلفی فرزند کریم کد نامزد ۱۲۱۱

۳۸- آقای محمدرضا آل خمیس مشهور به رضا فرزند سجاد کد نامزد ۱۲۱۲

۳۹- آقای اسماعیل الماسی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۴

۴۰- آقای هادی الهائی مشهور به هادی حیاوی فرزند خدیر کد نامزد ۱۲۱۵

۴۱- آقای اسماعیل امامی فرزند بیژن کد نامزد ۱۲۱۶

۴۲- آقای سعید امانی فرزند البرز کد نامزد ۱۲۱۷

۴۳- خانم سودابه آمده فرزند مهراب کد نامزد ۱۲۱۹

۴۴- آقای عبدالرضا ام غریب زاده سعیدی فرزند مالک کد نامزد ۱۲۲۱

۴۵- آقای افشین امیری مشهور به افشین کمایی فرزند رمضان کد نامزد ۱۲۲۵

۴۶- آقای علی امیری فرزند کرم الله کد نامزد ۱۲۲۶

۴۷- خانم آزیتا امینی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۲۷

۴۸- آقای محمدامین امینی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۲۸

۴۹- آقای عباس اندیشه فرزند علی کد نامزد ۱۲۲۹

۵۰- آقای علی اهوازی خلف زاده فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۲۴۲

۵۱- آقای محمدطاهر اورده فرزند قدرت الله کد نامزد ۱۲۴۴

۵۲ -خانم مریم اورک فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۴۵

۵۳- آقای میثم ایاسی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۱۲۴۸

۵۴- آقای محمدرضا ایزدی فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۴۹

۵۵ -آقای میثم ایوبی فرد فرزند عبدالجلیل کد نامزد ۱۲۵۱

۵۶- آقای شهرام بابااحمدی رضائی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۲۵۴

۵۷- آقای ابراهیم بابادی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۵

۵۸- آقای کیوان بابادی فرزند عیدی محمد کد نامزد ۱۲۵۶

۵۹- آقای منصور بابادی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۵۷

۶۰- آقای غلامحسین بابائی مشهور به شهرام بابائی فرزند غفور کد نامزد ۱۲۵۸

۶۱- آقای مهدی باجی مشهور به کعبی الباجی فرزند مجید کد نامزد ۱۲۵۹

۶۲- خانم زینب باغ بهشتی فرزند قربان کد نامزد ۱۲۶۱

۶۳- آقای سعید باوی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۴

۶۴- خانم معصومه بدوان فرزند چلوب کد نامزد ۱۲۶۷

۶۵- آقای احمد براتی فرزند سرافراز کد نامزد ۱۲۶۸

۶۶- آقای میثم برگ بیدوندی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱

۶۷- آقای عادل برنادل فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۲

۶۸- آقای امیرحسین برهمند فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۷۴

۶۹- آقای محمود بروایه فرزند گطیوش کد نامزد ۱۲۷۶

۷۰- آقای مسعود برون فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۷۸

۷۱- آقای مهرزاد برون مشهور به مهرداد بدوان فرزند ملک محمد کد نامزد ۱۲۷۹

۷۲- خانم فاطمه برون کیانی فرزند علی نقی کد نامزد ۱۲۸۱

۷۳- آقای فرشاد بشردوست فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۲۸۲

۷۴- آقای حسین بغلانی فرزند مطیر کد نامزد ۱۲۸۴

۷۵- آقای سیدعلی بلدی مشهور به سلطانعلی بلدی فرزند پنجعلی کد نامزد ۱۲۸۵

۷۶- آقای طهماسب بلدی فرزند علی کد نامزد ۱۲۸۶

۷۷- آقای عباس بنی تمیم مشهور به عباس الطرفی فرزند صدام کد نامزد ۱۲۸۹

۷۸- آقای محمدرضا بنی تمیمی فرزند فالح کد نامزد ۱۲۹۱

۷۹- خانم انیسه بنی طرفی فرزند عبدالصاحب کد نامزد ۱۲۹۲

۸۰- خانم مهناز بهادری فرزند لطیف کد نامزد ۱۲۹۴

۸۱- آقای رضا بهادری بیرگانی فرزند کامران کد نامزد ۱۲۹۵

۸۲- آقای ارسلان بهرام نژاد فرزند بهرام کد نامزد ۱۲۹۷

۸۳- آقای محمد بهمنش فرزند عباس کد نامزد ۱۲۹۹

۸۴- آقای جواد بهمنی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۴۱۱

۸۵- آقای حسن بهمنی فرزند خدارحم کد نامزد ۱۴۱۲

۸۶- آقای سهراب بهمنی نیا فرزند مهمد کد نامزد ۱۴۱۴

۸۷- آقای علی بهمئی مشهور به علی بهمنی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۴۱۷

۸۸- آقای محمد بهوند فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۸

۸۹- آقای غلام عباس بهوندی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۱۹

۹۰- آقای محمد بوستانی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۴۲۲

۹۱- آقای جابر بوعذار فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۲۴

۹۲- آقای علی محمد بیات فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۶

۹۳- خانم زهرا بیت سیاح مشهور به زهرا بنی طرف فرزند فرحان کد نامزد ۱۴۲۷

۹۴- آقای عباس پاپی پور فرزند عیدی کد نامزد ۱۴۲۸

۹۵- آقای الیاس پاپی زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۲۹

۹۶- آقای علی پارسی فر فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۴۱

۹۷- آقای افشین پرویزی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۴۴۵

۹۸- آقای رامین پرویزی بابادی فرزند پرویز کد نامزد ۱۴۴۶

۹۹- آقای سیدیوسف پژوهنده فرزند سیدعادل کد نامزد ۱۴۴۷

۱۰۰- خانم معصومه پوربهادر فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸

۱۰۱- آقای فرشید پورحاجت فرزند سلطانمراد کد نامزد ۱۴۴۹

۱۰۲- آقای حسین پورسلطانیان مشهور به حسین پورسلطان فرزند جمشید کد نامزد ۱۴۵۲

۱۰۳- آقای علی پورسیدی فرزند جبار کد نامزد ۱۴۵۴

۱۰۴- آقای بهزاد پورسینا فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۵۵

۱۰۵- آقای مسعود پورشریف فرزند خلف کد نامزد ۱۴۵۶

۱۰۶- آقای محمدرضا پورفصیح فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۵۷

۱۰۷- خانم فرانک پورمهدی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۵۸

۱۰۸- آقای سیدمحمدعلی پورموسوی فرزند سیدعبدالمحمد کد نامزد ۱۴۵۹

۱۰۹- آقای مسعود پولادوند فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۱

۱۱۰- آقای میثم تارم فرزند خنیاب کد نامزد ۱۴۶۴

۱۱۱- آقای نصرت الله تامرادی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۶۵

۱۱۲- آقای محمد تبعه عقبی فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۶۶

۱۱۳- آقای علی تقی پور فرزند عیسی کد نامزد ۱۴۶۷

۱۱۴- آقای صادق تلاوری فرزند رحمن کد نامزد ۱۴۶۹

۱۱۵- آقای رحیم تمیمی حلفی فرزند عباس کد نامزد ۱۴۷۱

۱۱۶- آقای مهدی جابری زاده مشهور به مهدی انصاری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۴۷۲

۱۱۷- آقای امید جاسمی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۴

۱۱۸- خانم مریم جاسمی زرگانی فرزند هادی کد نامزد ۱۴۷۵

۱۱۹- آقای محمدامین جامعی فرزند طاهر کد نامزد ۱۴۷۶

۱۲۰- آقای حسین جانعلی وند فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۷۷

۱۲۱- آقای مرتضی جاویدان فرزند مجید کد نامزد ۱۴۷۹

۱۲۲- آقای علی جرف زاده فرزند چاسب کد نامزد ۱۴۸۱

۱۲۳- آقای حسین جرفی زاده مشهور به سجاد جرفی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۴۸۲

۱۲۴- آقای سعید جعفری فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۸۴

۱۲۵- آقای سیدفخرالدین جعفری مشهور به سید حسین جعفری فرزند سیدجمال کد نامزد ۱۴۸۵

۱۲۶- آقای احمد جلالی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۶

۱۲۷- آقای علی جلالی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۴۸۷

۱۲۸- آقای امیرحسین جلالیان لرکی فرزند جمشید کد نامزد ۱۴۸۸

۱۲۹- آقای مهراب جلالیان لرکی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۸۹

۱۳۰- آقای ابوالقاسم جلیلی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۴۹۱

۱۳۱- خانم سمیرا جلیلی فرزند داراب کد نامزد ۱۴۹۲

۱۳۲- آقای محمدرضا جلیلی سڃه گانی فرزند فریدون کد نامزد ۱۴۹۴

۱۳۳- آقای امین جلیلی فرد فرزند جان محمد کد نامزد ۱۴۹۵

۱۳۴- آقای بابک جلیلی نرگسی فرزند برزو کد نامزد ۱۴۹۷

۱۳۵- آقای وحید جمالپورمالک آبادی فرزند حاجت مراد کد نامزد ۱۴۹۹

۱۳۶- آقای مجید جمشیدی مقدم فرزند یداله کد نامزد ۱۵۱۱

۱۳۷- خانم ستاره جمیلی زاده فرزند زاهد کد نامزد ۱۵۱۲

۱۳۸- آقای شاهپور جهانبانی وشاره فرزند سرمست کد نامزد ۱۵۱۴

۱۳۹- آقای منوچهر جهانگیری فرزند محمدمراد کد نامزد ۱۵۱۶

۱۴۰- آقای سیدسروش جهان مهر فرزند سیدعبدالحسین کد نامزد ۱۵۱۷

۱۴۱- آقای محمدرضا جهانی فرزند عباس کد نامزد ۱۵۱۸

۱۴۲- آقای شاهین جوهری پوررامهرمزی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۲۲

۱۴۳- آقای مهدی چاملی مشهور به معربی شاخی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۵۲۴

۱۴۴- آقای رحمان چراغی بابادی فرزند کریم کد نامزد ۱۵۲۵

۱۴۵- خانم آسیه چعبی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۲۶

۱۴۶- آقای رحیم چلداوی فرزند چاسب کد نامزد ۱۵۲۷

۱۴۷- خانم سعاد چنانی مشهور به سعاد بنداوی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۵۲۸

۱۴۸- آقای غلامعلی چهارلنگی فرزند ولی کد نامزد ۱۵۴۱

۱۴۹- آقای احسان چهرازی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۴۲

۱۵۰- خانم مرضیه حاتم نژاد فرزند نادر کد نامزد ۱۵۴۴

۱۵۱- آقای علی حاتمی فرزند علی زمان کد نامزد ۱۵۴۵

۱۵۲- آقای سیامک حاتمی غریبوند فرزند محمدیار کد نامزد ۱۵۴۶

۱۵۳- آقای ناصر حاجتی بردمیلی فرزند حاجی علی کد نامزد ۱۵۴۹

۱۵۴- خانم مهری حاجی پور فرزند خدایار کد نامزد ۱۵۵۲

۱۵۵- آقای هومن حاجی پور فرزند خدارحم کد نامزد ۱۵۵۴

۱۵۶- آقای علی مراد حافظی فرزند شاهمراد کد نامزد ۱۵۵۶

۱۵۷- آقای حامد حامدپور فرزند بیژن کد نامزد ۱۵۵۷

۱۵۸- آقای رحیم حبیب الهی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۵۵۸

۱۵۹- خانم فروزان حبیبی فرزند غلامشاه کد نامزد ۱۵۵۹

۱۶۰- آقای حیدر حجتی نیا فرزند قپونی کد نامزد ۱۵۶۱

۱۶۱- آقای فرزاد حدادی بابادی فرزند فتح اله کد نامزد ۱۵۶۲

۱۶۲- آقای جواد حردانی فرزند مراد کد نامزد ۱۵۶۴

۱۶۳- آقای حاتم حردانی فرزند عبدالجبار کد نامزد ۱۵۶۵

۱۶۴- آقای عباس حردانی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۶۶

۱۶۵- آقای علی حردانی فرزند هامل کد نامزد ۱۵۶۷

۱۶۶- آقای عبدالمجید حریزاوی فرزند موسی کد نامزد ۱۵۶۸

۱۶۷- آقای احمد حزباوی مشهور به احمد ناجی فرزند حاسود کد نامزد ۱۵۶۹

۱۶۸- آقای سیدامین حسن زاده فرزند سیدعلی محمد کد نامزد ۱۵۷۱

۱۶۹- آقای محمد حسین پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۷۴

۱۷۰- آقای علی حسین پورمهامید فرزند کاظم کد نامزد ۱۵۷۵

۱۷۱- آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدموسی کد نامزد ۱۵۷۶

۱۷۲- آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۵۷۷

۱۷۳- خانم سیده فاطمه حسینی فرزند سیدداود کد نامزد ۱۵۷۸

۱۷۴- خانم مژگان حسینی فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۷۹

۱۷۵- آقای سیدشکرخدا حسینی فرد فرزند محمدرحیم کد نامزد ۱۵۸۲

۱۷۶- آقای محمدرضا حسینی وفا فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۱۵۸۴

۱۷۷- آقای صادق حمیداوی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۶

۱۷۸- خانم کامله حمیداوی محمدپور مشهور به کامله حمید فرزند کاظم کد نامزد ۱۵۸۷

۱۷۹- آقای مجاهد حنصی سواری مشهور به جواد حنصی سواری فرزند منصور کد نامزد ۱۵۸۸

۱۸۰- آقای خلیل حویزئی زاده فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۵۸۹

۱۸۱- آقای حسین حیات داودی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۹۱

۱۸۲- آقای حسن حیدری فرزند یونس کد نامزد ۱۵۹۲

۱۸۳- آقای حسین حیدری مشهور به امیر حسین حیدری کردزنگنه فرزند پرویز کد نامزد ۱۵۹۴

۱۸۴- آقای صالح حیدری فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۵۹۵

۱۸۵- آقای محمدباقر حیدری فرزند عبدالمنعم کد نامزد ۱۵۹۶

۱۸۶- آقای همایون حیدری فرزند احمد کد نامزد ۱۵۹۷

۱۸۷- آقای سیروس حیدری گورداگونی فرزند امیرحسین کد نامزد ۱۵۹۸

۱۸۸- آقای مجید خادم زاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۹۹

۱۸۹- خانم سیده مائده خاکوندان فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۱۱

۱۹۰- آقای عبدالله خالدی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۱۲

۱۹۱- آقای رضا خالدیان فرزند سعید کد نامزد ۱۶۱۴

۱۹۲- خانم لاله خدابخشی اردلی فرزند امیدوار کد نامزد ۱۶۱۶

۱۹۳- آقای امیرحشمت خدمتی بازکیائی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۱۷

۱۹۴- آقای امید خزائی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۶۱۸

۱۹۵- آقای مسعود خسروی حاجیوند فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۶۲۲

۱۹۶- خانم ویلا خسروی نژاد فرزند افراسیاب کد نامزد ۱۶۲۴

۱۹۷- آقای حسن خواجوی نژاد فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۷

۱۹۸- آقای جانعلی خورشیدی فرزند خونعلی کد نامزد ۱۶۲۸

۱۹۹- خانم ساناز خورشیدی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۱۶۲۹

۲۰۰- آقای سیروان خیری اوروند مشهور به جاسم خیری اوروند فرزند لطف اله کد نامزد ۱۶۴۱

۲۰۱- خانم ستاره دانش خواه فرزند فریدون کد نامزد ۱۶۴۴

۲۰۲- آقای حمداله داودی فرزند شکراله کد نامزد ۱۶۴۶

۲۰۳- خانم خدیجه داودی فرزند علیرحم کد نامزد ۱۶۴۷

۲۰۴- آقای سجاد داودی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۴۸

۲۰۵- آقای عبداله داودی مشهور به بهنام داودی فرزند علیمحمد کد نامزد ۱۶۴۹

۲۰۶- آقای محمد داودی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۱

۲۰۷- آقای محمدرضا داودی نژاد فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۶۵۲

۲۰۸- آقای محمد دخیل زاده فرزند نعیم کد نامزد ۱۶۵۴

۲۰۹- آقای سیدمحمد درستان فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۶۵۵

۲۱۰- خانم خدیجه دشت بزرگ فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۶

۲۱۱- آقای مرتضی دشت بزرگ فرزند علی کد نامزد ۱۶۵۷

۲۱۲- آقای کاظم دشت بزرگی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۵۸

۲۱۳- آقای حمید دغاغله فرزند یابر کد نامزد ۱۶۵۹

۲۱۴- خانم فاطمه دغاقله فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۶۶۱

۲۱۵- آقای ناصر دلفی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۶۲

۲۱۶- آقای حسین دلفی منش فرزند حمید کد نامزد ۱۶۶۴

۲۱۷- آقای بهمن دهفولی فرزند علی کد نامزد ۱۶۶۵

۲۱۸- آقای علی دوستی مشهور به دکتر دوستی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۶۷

۲۱۹- آقای منوچهر دوستی فرزند جانمحمد کد نامزد ۱۶۶۸

۲۲۰- آقای مجید دوستی میرقائد فرزند سعید کد نامزد ۱۶۶۹

۲۲۱- آقای حمزه دیلمی زاده فرزند امیر کد نامزد ۱۶۷۱

۲۲۲- آقای کرمعلی دینارونی فرزند فرج اله کد نامزد ۱۶۷۲

۲۲۳- آقای قاسم دیوانی مشهور به قاسم بغلانی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۴

۲۲۴- آقای مجتبی ذوالفقاری فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۷۵

۲۲۵- آقای مهدی رامهرمزی مشهور به مهدی رامهرمزی فرزند امیرحسین کد نامزد ۱۶۷۷

۲۲۶- آقای سعادت رحمانی فرزند مسعود کد نامزد ۱۶۷۹

۲۲۷- آقای حسین رحمانی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۶۸۱

۲۲۸- آقای شاپور رحیمی فرزند منصور کد نامزد ۱۶۸۲

۲۲۹- خانم مژگان رحیمی منجزی فرزند قهرمان کد نامزد ۱۶۸۴

۲۳۰- آقای رضا رستمی فرزند عبدشاه کد نامزد ۱۶۸۵

۲۳۱- خانم سمیه رسولی اصل فرزند احمد کد نامزد ۱۶۸۶

۲۳۲- آقای مصطفی رشیدی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۸۷

۲۳۳- آقای عبدالحمید رشیدی راد فرزند جابر کد نامزد ۱۶۸۸

۲۳۴- آقای سجاد رشیدی منفرد فرزند امیر کد نامزد ۱۶۸۹

۲۳۵- آقای داود رضائی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۶۹۱

۲۳۶- آقای کرامت رضائی فرزند قلی کد نامزد ۱۶۹۲

۲۳۷- خانم عاطفه رضائی فر فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۶۹۴

۲۳۸- آقای ابراهیم رضائی میرقائد فرزند سلطانمراد کد نامزد ۱۶۹۵

۲۳۹- آقای علیرضا رضائی ورزرد فرزند علی کد نامزد ۱۶۹۶

۲۴۰- آقای سیدمحمدجواد رضوی فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۶۹۸

۲۴۱- آقای قیس رفیعی مشهور به قیس زرگانی فرزند عزیز کد نامزد ۱۷۱۲

۲۴۲- آقای احمد رفیعی نیا فرزند رجب علی کد نامزد ۱۷۱۴

۲۴۳- آقای ایمان رمضانی فرزند امیرقلی کد نامزد ۱۷۱۵

۲۴۴- آقای رئوف رواشدحسن پور فرزند حاکم کد نامزد ۱۷۱۶

۲۴۵- آقای امین روحانی نژاد فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۱۷

۲۴۶- آقای محمدامین روحی حدید فرزند شمال کد نامزد ۱۷۱۸

۲۴۷- آقای اکبر ریحانی زاده فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۷۱۹

۲۴۸- آقای محمود رئیسیان مشهور به محمود رئیسی فرزند علی باز کد نامزد ۱۷۲۱

۲۴۹- آقای محمدمهدی زارع فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۷۲۲

۲۵۰- آقای حجت الله زارع زاده فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷۲۴

۲۵۱- آقای داود زراسوندمهری فرزند حسن کد نامزد ۱۷۲۵

۲۵۲- آقای حمید زرگان فرزند یبیر کد نامزد ۱۷۲۶

۲۵۳- آقای عباس زرگانی پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۷۲۷

۲۵۴- آقای محمدرضا زرگران خوزانی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۷۲۸

۲۵۵- خانم آذر زمان پور فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۷۴۱

۲۵۶- خانم فاطمه زمان زاده فرزند شنبه کد نامزد ۱۷۴۲

۲۵۷-آقای مهدی زمانی زاده فرزند داریوش کد نامزد ۱۷۴۴

۲۵۸- آقای احمد زنگنه فرزند سیاوش کد نامزد ۱۷۴۵

۲۵۹- خانم میترا زنگنه فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۴۶

۲۶۰- آقای هوشنگ زنگنه فرزند عباس کد نامزد ۱۷۴۷

۲۶۱-آقای کیامرث زنگنه بندانی مشهور به کیامرث بندانی فرزند حاجی کد نامزد ۱۷۴۸

۲۶۲- آقای عباس زهیری فرزند لطیف کد نامزد ۱۷۴۹

۲۶۳- آقای هادی زهیری فرزند خزعل کد نامزد ۱۷۵۱

۲۶۴- آقای امیر زویدات فرزند غضبان کد نامزد ۱۷۵۲

۲۶۵- آقای حمید زویداویان فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۵۴

۲۶۶- آقای حسین زیدوندی مشهور به حسین زیدونی فرزند علی کد نامزد ۱۷۵۵

۲۶۷- آقای حسین سادات تلقری فرزند فضل اله کد نامزد ۱۷۵۶

۲۶۸- خانم سمیه ساسان فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۷۵۷

۲۶۹- آقای علی ساعدی مشهور به عون ساعدی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۵۸

۲۷۰- خانم امیره ساکی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۵۹

۲۷۱- آقای حسین ساکی فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۶۲

۲۷۲- آقای رضا ساکی فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۶۴

۲۷۳- آقای محمد سالاروند فرزند براتعلی کد نامزد ۱۷۶۵

۲۷۴- آقای مهدی سالم مشهور به مهدی زرگانی فرزند عبدالمجید کد نامزد ۱۷۶۶

۲۷۵- آقای آرمین سبزعلی زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۶۸

۲۷۶- آقای فرید سبهانی فرزند رحمه کد نامزد ۱۷۷۱

۲۷۷- آقای هدایت الله سپهری بروجنی فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷۷۲

۲۷۸- آقای احمد سراج فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۷۷۴

۲۷۹- خانم لیلا سرخه نژاد فرزند علی کد نامزد ۱۷۷۵

۲۸۰- آقای محمدرضا سرلک فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۷۸

۲۸۱- آقای ابراهیم سعدونی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹

۲۸۲- آقای اسماعیل سعدونی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۱

۲۸۳- آقای بهادر سعدی ال کثیر فرزند حاجت کد نامزد ۱۷۸۲

۲۸۴-آقای کریم سعیداوی فرزند لطیف کد نامزد ۱۷۸۴

۲۸۵- آقای عادل سعیدی پور فرزند قبادعلی کد نامزد ۱۷۸۵

۲۸۶- آقای بهزاد سلامات فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۷۸۶

۲۸۷- آقای عباس سلحشور فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۷۸۸

۲۸۸- آقای محمدرضا سلطانی منش فرزند مسعود کد نامزد ۱۷۹۱

۲۸۹- آقای هادی سلمان پور فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۷۹۲

۲۹۰- آقای بهمن سلیمانی بابادی فرزند غلام عباس کد نامزد ۱۷۹۴

۲۹۱- آقای عبدالزهرا سنواتی فرزند خلف کد نامزد ۱۷۹۶

۲۹۲- آقای احمد سواری مشهور به حمودسواری فرزند سعید کد نامزد ۱۷۹۷

۲۹۳- آقای اسماعیل سواری فرزند خلف کد نامزد ۱۷۹۸

۲۹۴- آقای امجد سواری فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۷۹۹

۲۹۵- آقای حسین سواری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۱۲

۲۹۶- آقای علی سواری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱۵

۲۹۷- آقای علی سواری مشهور به سرهنگ سواری فرزند یوسف کد نامزد ۱۸۱۶

۲۹۸- آقای علی سواری فرزند حنو کد نامزد ۱۸۱۷

۲۹۹- آقای علی سواری فرزند نعیم کد نامزد ۱۸۱۸

۳۰۰- آقای علی سواری فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۸۱۹

۳۰۱- آقای کمال سواری فرزند عاشور کد نامزد ۱۸۲۲

۳۰۲- آقای یاسین سواری فرزند یسر کد نامزد ۱۸۲۵

۳۰۳- آقای عباس سواری خواه فرزند جاسم کد نامزد ۱۸۲۷

۳۰۴- آقای محمدعلی سواعدی فرزند سعدی کد نامزد ۱۸۲۸

۳۰۵- آقای علیرضا سویدی فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۸۲۹

۳۰۶- آقای ایمان سیاتیری فرزند حسین کد نامزد ۱۸۴۱

۳۰۷- آقای رضا سیاحی فرزند مریدو کد نامزد ۱۸۴۲

۳۰۸- خانم زینب سیاحی فرزند خشین کد نامزد ۱۸۴۴

۳۰۹- آقای سعید سیاحی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۴۵

۳۱۰- آقای عبداله سیاحی فرزند جبار کد نامزد ۱۸۴۶

۳۱۱- آقای محمدعلی سیاحی مشهور به محمود سیاحی فرزند عبدالشیخ کد نامزد ۱۸۴۸

۳۱۲- آقای شهرام سیاحی زاده فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۴۹

۳۱۳- آقای روزبه سیدنژاد فرزند علی کد نامزد ۱۸۵۱

۳۱۴- آقای عبدالوهاب سیلاوی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۸۵۲

۳۱۵- آقای عیسی سیلاوی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۱۸۵۴

۳۱۶- آقای مهدی سیلاوی فرزند منصور کد نامزد ۱۸۵۵

۳۱۷- خانم فاطمه شاغولی فرزند مسعود کد نامزد ۱۸۵۶

۳۱۸- آقای غلامرضا شانه سازان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۵۷

۳۱۹- آقای امید شایان دوست فرزند عاشور کد نامزد ۱۸۵۸

۳۲۰- آقای محمد شایسته فر فرزند صفر کد نامزد ۱۸۵۹

۳۲۱- آقای اسمعیل شبرنگی مشهور به دشت بزرگ – قطب الدین فرزند جواد کد نامزد ۱۸۶۱

۳۲۲- آقای امین شحیطاوی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶۵

۳۲۳- آقای سیدسعید شرفاء فرزند سیدشلش کد نامزد ۱۸۶۶

۳۲۴-آقای هادی شرفی مشهور به شریفی ، شرفه فرزند مختاظ کد نامزد ۱۸۶۷

۳۲۵- آقای آرمان شریف ابراهیمی مشهور به بهروز شریف ابراهیمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۶۸

۳۲۶-خانم پردیس شریف پور فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۸۶۹

۳۲۷- آقای احمد شریفی فرزند تویج کد نامزد ۱۸۷۱

۳۲۸- آقای احمد شریفی فرزند لعیبی کد نامزد ۱۸۷۲

۳۲۹- آقای امید شریفی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۸۷۴

۳۳۰- آقای امیررضا شریفی فرزند مجید کد نامزد ۱۸۷۵

۳۳۱- آقای محمدعلی شریفی فرزند سلمان کد نامزد ۱۸۷۶

۳۳۲-آقای مرتضی شریفی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۷۷

۳۳۳- آقای مسعود شریفی فرزند مضفر کد نامزد ۱۸۷۸

۳۳۴- آقای مهدی شریفی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۷۹

۳۳۵- آقای علی رضا شش بلوکی مشهور به علی رضا قشقایی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۸۱

۳۳۶- آقای جعفر شعبان پورخزینه مشهور به جعفر سلامی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۸۸۲

۳۳۷- آقای حسین شفیعی مشهور به حسین شفیعی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۸۴

۳۳۸- خانم وسام شلتوکی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۵

۳۳۹- آقای شهریار شهروئی فرزند کریم کد نامزد ۱۸۸۶

۳۴۰- آقای حامد شهریاری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۸۷

۳۴۱- آقای مسعود شهریاری فرزند اله مراد کد نامزد ۱۸۸۹

۳۴۲- خانم نیره شهریسوند فرزند محسن کد نامزد ۱۸۹۱

۳۴۳- آقای سیدعلی شوکتیان مشهور به سیدعلی البوشوکه فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۸۹۲

۳۴۴- آقای محمد شیرازی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۱۸۹۶

۳۴۵- آقای اصغر شیرالی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۹۷

۳۴۶- آقای جهانبخش شیرمردی فرزند اسحق کد نامزد ۱۸۹۸

۳۴۷- آقای سیدآرمان شیرمردی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد ۱۸۹۹

۳۴۸- خانم نرگس شیرمردی فرزند کلبعلی کد نامزد ۱۹۱۱

۳۴۹- آقای رضا شیرمردی شاه قاسمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۱۲

۳۵۰- خانم فریبا شیری فرزند اله یار کد نامزد ۱۹۱۴

۳۵۱- آقای میلاد شیرین فرزند علم باز کد نامزد ۱۹۱۵

۳۵۲- آقای ابراهیم شیشه بر فرزند پرویز کد نامزد ۱۹۱۶

۳۵۳- آقای عادل شیشه گری فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱۷

۳۵۴- آقای رمضان صادقی اصل فرزند موسی کد نامزد ۱۹۱۸

۳۵۵- آقای محمود صادقی حسنوند فرزند معنا کد نامزد ۱۹۱۹

۳۵۶- خانم زیبا صالح پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۲۱

۳۵۷-آقای امید صالح خوباورصاد فرزند صفدر کد نامزد ۱۹۲۲

۳۵۸- آقای عقیل صالح راد فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۹۲۴

۳۵۹- آقای سیدابراهیم صالحی فرزند سیدرحیم کد نامزد ۱۹۲۵

۳۶۰- آقای هاشم صالحی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۶

۳۶۱- آقای ایمان صحت نیا فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸

۳۶۲- خانم سمیرا صدری فرزند صباح کد نامزد ۱۹۲۹

۳۶۳- خانم ساره صفاریان فرزند سعید کد نامزد ۱۹۴۱

۳۶۴- آقای مجتبی صفاریان فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹۴۲

۳۶۵- آقای مسلم صفائی مقدم فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۹۴۴

۳۶۶- آقای سیدحسن ضعفاءلنجی مشهور به سید حسن ضعفایی فرزند سیدمیرزا کد نامزد ۱۹۴۸

۳۶۷- آقای سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان فرزند سیدحمداله کد نامزد ۱۹۵۱

۳۶۸- آقای رستم طاهری فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۹۵۲

۳۶۹- آقای علی طاهری فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۹۵۴

۳۷۰- آقای احسان طاهری سرمور فرزند چنگیز کد نامزد ۱۹۵۵

۳۷۱- آقای محمد طاهری طلاوری فرزند یارمحمد کد نامزد ۱۹۵۶

۳۷۲- آقای علی طاهری منش فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۹۵۷

۳۷۳- آقای سعید طائی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۸

۳۷۴- خانم مریم طائی مشهور به مریم طایی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۹۵۹

۳۷۵- آقای موسی طائی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۹۶۱

۳۷۶- آقای ولید طائی فرزند عبدالصمد کد نامزد ۱۹۶۲

۳۷۷- آقای مجتبی طرفی فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۶۶

۳۷۸-خانم سهام طرفی حردانی فرزند ضامل کد نامزد ۱۹۶۷

۳۷۹- آقای جمال طرفی زویری فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۶۸

۳۸۰-آقای رضا طهماسبی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۶۹

۳۸۱- آقای عیسی طهماسی فرزند فیضاله کد نامزد ۱۹۷۱

۳۸۲-خانم بهناز ظاهری عبده وند فرزند مجید کد نامزد ۱۹۷۲

۳۸۳- آقای ذوالفقار ظاهری عبده وند فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۷۴

۳۸۴- آقای عبداله ظاهری عبده وند فرزند یداله کد نامزد ۱۹۷۵

۳۸۵- آقای محمد عارف نیا فرزند جعفر کد نامزد ۱۹۷۷

۳۸۶- آقای علی عالی پور فرزند اله داد کد نامزد ۱۹۷۸

۳۸۷- آقای یاسر عالی پور فرزند مهرعلی کد نامزد ۱۹۷۹

۳۸۸- خانم سمیه عبودی فرزند سیدخضیر کد نامزد ۱۹۸۶

۳۸۹- آقای محمد عبودی زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۸۷

۳۹۰- خانم سلوا عبیات فرزند منصور کد نامزد ۱۹۹۱

۳۹۱- آقای فاضل عبیات فرزند عباس کد نامزد ۱۹۹۲

۳۹۲- آقای جعفر عبیداوی فرزند صادق کد نامزد ۱۹۹۴

۳۹۳- آقای حسین عبیداوی فرزند کریم کد نامزد ۱۹۹۵

۳۹۴- خانم ابتسام عبیدی نیسی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۹۶

۳۹۵- آقای رحیم عڃرشاوی مشهور به رحیم عڃرش فرزند کاظم کد نامزد ۲۱۱۲

۳۹۶- آقای عزیز عذاری فرزند علی کد نامزد ۲۱۱۴

۳۹۷- آقای علی اکبر عروجن فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۱۱۵

۳۹۸- آقای هادی عزیزی انور فرزند کریم کد نامزد ۲۱۱۶

۳۹۹-آقای محسن عساکره فرزند خنجر کد نامزد ۲۱۱۷

۴۰۰- آقای احمد عسکریان فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۱۸

۴۰۱- خانم نورا عصاره فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۱۹

۴۰۲- آقای سیدعباس عطاریان فرزند سیدمطهر کد نامزد ۲۱۲۱

۴۰۳- آقای پیمان عطائی کڃوئی فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۲۱۲۲

۴۰۴- آقای میلاد عظیمی فرزند ادریس کد نامزد ۲۱۲۴

۴۰۵- آقای بهرام علی بخشی فرزند علی داد کد نامزد ۲۱۲۵

۴۰۶- آقای امید علی بیگی فرزند رمضان کد نامزد ۲۱۲۶

۴۰۷- آقای رضا علیجانی فرزند اسحق کد نامزد ۲۱۲۷

۴۰۸- آقای مهدی علیدادی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۲۸

۴۰۹- آقای ایمان علیرضائی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۱۲۹

۴۱۰- آقای فاضل عمیری فرزند حسن کد نامزد ۲۱۴۱

۴۱۱- آقای مجید عنافجیان فرزند علی کد نامزد ۲۱۴۲

۴۱۲- آقای محمد عنایتی راد فرزند فتح اله کد نامزد ۲۱۴۴

۴۱۳- آقای صاحب عوده تبار فرزند فاخر کد نامزد ۲۱۴۵

۴۱۴-خانم سهام عیدانی فرزند صالح کد نامزد ۲۱۴۶

۴۱۵- آقای جمعه عیسی زاده مهدیه فرزند صالح کد نامزد ۲۱۴۷

۴۱۶- خانم شهلا غریبی فرزند داراب کد نامزد ۲۱۴۸

۴۱۷- آقای محسن غلام مشاکی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۲۱۵۴

۴۱۸- آقای رحیم غلامی فرزند لفته کد نامزد ۲۱۵۵

۴۱۹- آقای میلاد غمگین فرزند خدامراد کد نامزد ۲۱۵۶

۴۲۰- آقای سیدمحمد غنی فرزند سیداحمدعلی کد نامزد ۲۱۵۷

۴۲۱- آقای حمید غوابش مشهور به بدر غوابش فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵۸

۴۲۲- آقای علیمحمد غیبی فرزند محمدسلطان کد نامزد ۲۱۵۹

۴۲۳- آقای سیدجواد فاضلی فرزند سیدخمیس کد نامزد ۲۱۶۱

۴۲۴- آقای سیدحسن فاضلی فرزند سیدخلیل کد نامزد ۲۱۶۲

۴۲۵- آقای سیدفیصل فاضلی فرزند سیدخلف کد نامزد ۲۱۶۴

۴۲۶- آقای سیدقادر فاضلی فرزند سیدیابر کد نامزد ۲۱۶۵

۴۲۷- آقای سیدقاسم فاضلی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۱۶۶

۴۲۸- آقای سیدلطیف فاضلی فرزند سیدهادی کد نامزد ۲۱۶۷

۴۲۹- آقای عباس فاضلی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۶۸

۴۳۰- آقای سیدمحمد فاضلی مجرد مشهور به سادات جعاوله فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۱۶۹

۴۳۱- آقای حسین فتاحی فرزند سلمان کد نامزد ۲۱۷۱

۴۳۲- آقای سپهر فتاحی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۱۷۲

۴۳۳- آقای علیرضا فخر فرزند محمدمهدی کد نامزد ۲۱۷۴

۴۳۴- آقای فرهاد فرامین فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۷۵

۴۳۵- آقای نعمت اله فرزام نیا فرزند ماشاءاله کد نامزد ۲۱۷۶

۴۳۶- آقای امین الله فرهادی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۷۷

۴۳۷- آقای میثم فرهادی کاهکش فرزند علی جمعه کد نامزد ۲۱۷۸

۴۳۸- آقای مهدی فریدونی پالنگان فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۲

۴۳۹- خانم ایمان فضلی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۴

۴۴۰- آقای عیدی فعال فرزند حسن کد نامزد ۲۱۸۵

۴۴۱- آقای علی فلیوش مشهور به علی سودانی فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۱۸۶

۴۴۲- آقای علیرضا قاسم پور فرزند عبدالنبی کد نامزد ۲۱۸۸

۴۴۳- آقای داود قاسمی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۸۹

۴۴۴- آقای محمد قاسمی فرزند قاسم کد نامزد ۲۱۹۱

۴۴۵- خانم لیلا قانع آزاد فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹۲

۴۴۶- آقای مهدی قائدی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹۴

۴۴۷- آقای نوید قائدی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۱۹۵

۴۴۸- آقای مصطفی قربانی فرزند غلام کد نامزد ۲۱۹۶

۴۴۹- خانم یگانه قشقائی فرزند یوسف کد نامزد ۲۱۹۸

۴۵۰- آقای حیدر قطب الدین مشهور به حیدر دشت بزرگ فرزند عبداله کد نامزد ۲۱۹۹

۴۵۱- آقای منوچهر قلندر فرزند علی نظر کد نامزد ۲۲۱۴

۴۵۲- آقای محسن قلندرنژاد فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۲۱۵

۴۵۳- خانم زهرا قنبری فرزند رضا کد نامزد ۲۲۱۶

۴۵۴- آقای مسلم قنبری عدیوی فرزند مرداس کد نامزد ۲۲۱۷

۴۵۵- آقای داود قندعلی فرزند تیمور کد نامزد ۲۲۱۸

۴۵۶- آقای محمدرضا قیصریان فرزند کریم کد نامزد ۲۲۴۱

۴۵۷- آقای فرشاد کاشانی فرزند علی کد نامزد ۲۲۴۲

۴۵۸- آقای رضا کاظمی فرزند بهرام کد نامزد ۲۲۴۵

۴۵۹- آقای علی کاکاوند فرزند محمد کد نامزد ۲۲۴۶

۴۶۰- خانم مرضیه کاملان فرزند محسن کد نامزد ۲۲۴۷

۴۶۱- خانم هما کاه کش فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۲۴۸

۴۶۲- خانم آزیتا کاه کش حاتمی فرزند حسین کد نامزد ۲۲۴۹

۴۶۳- آقای بهروز کایدخورده فرزند علی کد نامزد ۲۲۵۱

۴۶۴- آقای حکیم کرامتی پور فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۲۵۲

۴۶۵- آقای رحیم کرامی مشهور به رحیم کعب فرزند علی کد نامزد ۲۲۵۴

۴۶۶- آقای علی رضا کربلائی پور فرزند عوضکد نامزد ۲۲۵۶

۴۶۷- آقای شهرام کردانی فرزند سعد کد نامزد ۲۲۵۷

۴۶۸- آقای احمدرضا کردزنگنه فرزند موسی کد نامزد ۲۲۵۸

۴۶۹- خانم مرضیه کردزنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۲۲۵۹

۴۷۰- آقای مصطفی کردزنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۲۲۶۱

۴۷۱- آقای محمد کروشاوی مشهور به کروشاتی – کروشات فرزند خلف کد نامزد ۲۲۶۲

۴۷۲- آقای بیژن کریمی فرزند داراب کد نامزد ۲۲۶۴

۴۷۳- خانم سارا کریمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۲۶۵

۴۷۴- آقای عبداله کریمی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۶۷

۴۷۵- آقای نوید کریمیان فرزند حسن کد نامزد ۲۲۶۸

۴۷۶- آقای هادی کریمی سیاح فرزند سبزعلی کد نامزد ۲۲۶۹

۴۷۷- آقای جواد کریمی ورناصری فرزند علی قباد کد نامزد ۲۲۷۱

۴۷۸- آقای امیر کشور فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۷۲

۴۷۹- آقای رحیم کعب عمیر مشهور به رحیم کعبی فرزند جاسم کد نامزد ۲۲۷۴

۴۸۰- خانم وحیده کعب عمیر فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۵

۴۸۱- آقای عبدالواحد کعبی فرزند محمد کد نامزد ۲۲۷۶

۴۸۲- آقای مسلم کلانتری فرزند نبی اله کد نامزد ۲۲۷۸

۴۸۳- آقای امیرکمال کمائی فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۹

۴۸۴- آقای علم شیر کهزادوند فرزند علی باز کد نامزد ۲۲۸۱

۴۸۵- آقای اسماعیل کوچک اندام فرزند عبدالحمید کد نامزد ۲۲۸۲

۴۸۶- آقای فرشاد کیان پور فرزند ماندنی کد نامزد ۲۲۸۴

۴۸۷- آقای علی رضا گل فرزند جمعه کد نامزد ۲۲۸۵

۴۸۸- خانم معصومه گل داری فرزند علی بخش کد نامزد ۲۲۸۶

۴۸۹- آقای بهرام گلناریان فرزند سیف اله کد نامزد ۲۲۸۷

۴۹۰- آقای محمد گوبالی زاده فرزند قاسم کد نامزد ۲۲۸۹

۴۹۱- آقای حمیدرضا گودرزی فرزند خدامراد کد نامزد ۲۲۹۱

۴۹۲- خانم اعظم گوهردوست فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۲۹۲

۴۹۳- خانم اسماء لجمارک فرزند محمد کد نامزد ۲۲۹۴

۴۹۴- خانم جواهر لطیفی فرزند مطیر کد نامزد ۲۲۹۶

۴۹۵- آقای محمد لفیتی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۲۹۷

۴۹۶- آقای ایمان لورابی مشهور به ایمان لهرابی فرزند غلامعباس کد نامزد ۲۲۹۸

۴۹۷- آقای صالح لویمی فرزند حمید کد نامزد ۲۴۱۱

۴۹۸- آقای عارف لویمی فرزند حرفش کد نامزد ۲۴۱۲

۴۹۹- آقای مسعود لویمی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۱۵

۵۰۰- آقای مهدی لویمی فرزند عبدالحسن کد نامزد ۲۴۱۶

۵۰۱- آقای محمد مال گرد فرزند عبدالعظیم کد نامزد ۲۴۱۷

۵۰۲- آقای مهدی مال میری فرزند جواد کد نامزد ۲۴۱۸

۵۰۳- آقای جلال مجدم فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۴۲۱

۵۰۴- آقای علی مجدم فرزند رضا کد نامزد ۲۴۲۴

۵۰۵- آقای محمد محسین پورشریف فرزند کاظم کد نامزد ۲۴۲۶

۵۰۶- آقای توفیق محسینی فرزند شلش کد نامزد ۲۴۲۷

۵۰۷- آقای علی اکبر محقق مشهور به ندارم فرزند محمدهادی کد نامزد ۲۴۲۸

۵۰۸- آقای منصور محمدحسینی فرزند علی ضامن کد نامزد ۲۴۲۹

۵۰۹- خانم ارغوان محمدحسینی حاجی ور فرزند کورش کد نامزد ۲۴۴۱

۵۱۰- آقای روح اله محمدیان فرزند محمد کد نامزد ۲۴۴۲

۵۱۱- آقای شهرام محمدیان فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۴۴۵

۵۱۲- آقای صالح محمدیان مشهور به سمیر محمدیان فرزند عبدالمهدی کد نامزد ۲۴۴۶

۵۱۳- آقای علی محمدی رجا فرزند بویراحمد کد نامزد ۲۴۴۸

۵۱۴- آقای سیاوش محمودی فرزند علی داد کد نامزد ۲۴۴۹

۵۱۵- خانم معصومه محمودی فرزند فرهاد کد نامزد ۲۴۵۲

۵۱۶- خانم همیرا محمودی قلعه تکی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۵۴

۵۱۷- آقای مجتبی مختاری چهاربری فرزند حسین کد نامزد ۲۴۵۵

۵۱۸- آقای سیدحسین مدیح فرزند سیدانور کد نامزد ۲۴۵۶

۵۱۹- آقای آرمان مرادی فرزند خدامنده کد نامزد ۲۴۵۷

۵۲۰- آقای اسماعیل مرادی فرزند کیامرز کد نامزد ۲۴۵۸

۵۲۱- آقای رحیم مرادی فرزند نصیر کد نامزد ۲۴۵۹

۵۲۲- آقای مهران مرادی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶۱

۵۲۳- آقای احمد مرتضایی فر فرزند عزیز کد نامزد ۲۴۶۲

۵۲۴- آقای سیدعلی مرعشی فرزند حسین خسرو کد نامزد ۲۴۶۴

۵۲۵- آقای عبدالزهرا مرعی مشهور به رستم مرعی فرزند طبشر کد نامزد ۲۴۶۵

۵۲۶-آقای صباح مزبان پور فرزند جبار کد نامزد ۲۴۶۷

۵۲۷- آقای عبداله مسیحی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۴۶۸

۵۲۸- آقای بهروز مشعشعیان اصل فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶۹

۵۲۹- آقای عبدالحسین مطیری فرزند قاسم کد نامزد ۲۴۷۱

۵۳۰- آقای محمدمهدی مطیعی مشهور به احسان مطیعی فرزند محمدجواد کد نامزد ۲۴۷۲

۵۳۱- خانم آرزو معظم فرزند شمس اله کد نامزد ۲۴۷۵

۵۳۲- آقای مصطفی معلی مشهور به سید مصطفی معلی فرزند علی کد نامزد ۲۴۷۶

۵۳۳ -آقای دانیال معنائی فرزند سلطان محمد کد نامزد ۲۴۷۷

۵۳۴ -خانم الهام مقدم فرزند عبدالحسن کد نامزد ۲۴۷۸

۵۳۵- خانم مهناز مکفی فرزند مرتضی کد نامزد ۲۴۷۹

۵۳۶- آقای مهرداد مکوندی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۸۲

۵۳۷- آقای حبیب الله ملائی فرزند امان اله کد نامزد ۲۴۸۴

۵۳۸- آقای محمدحسین ملائی زمانی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۲۴۸۵

۵۳۹- آقای میلاد ملحانی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۸۶

۵۴۰- آقای ناصر ملک آسا فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۸۷

۵۴۱- آقای بهنام ممبنی فرزند اسداله کد نامزد ۲۴۸۸

۵۴۲- آقای محمد ممبنی فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۴۸۹

۵۴۳- آقای بیژن ممبینی فرزند نوروز کد نامزد ۲۴۹۱

۵۴۴- آقای روح اله ممبینی فرزند مندنی کد نامزد ۲۴۹۲

۵۴۵- آقای محمد ممبینی مشهور به جان محمد ممبینی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۴۹۴

۵۴۶-آقای محمود ممبینی فرزند عباس کد نامزد ۲۴۹۶

۵۴۷- آقای فرزاد منجزی ایستادگی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۴۹۷

۵۴۸- آقای رضا منجزی زاده مشهور به رضا نامداری فرزند یوسف کد نامزد ۲۴۹۸

۵۴۹- آقای عبداله منصوری فرزند مهدی کد نامزد ۲۴۹۹

۵۵۰- خانم معصومه منصوری فرزند چراغعلی کد نامزد ۲۵۱۱

۵۵۱- آقای سیدناصر مهداوی فرزند سیدجحیل کد نامزد ۲۵۱۲

۵۵۲- آقای احمد مهدی پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۱۴

۵۵۳- خانم معصومه مهدی پور فرزند کلبعلی کد نامزد ۲۵۱۵

۵۵۴- آقای مهرشاد مهردادیان فرزند مجید کد نامزد ۲۵۱۶

۵۵۵- آقای زاهد مهمدی کرتلائی فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۵۱۷

۵۵۶- آقای علیرضا موچگانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۵۱۸

۵۵۷- آقای سجاد موسوی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱۹

۵۵۸- آقای سیدابوالحسن موسوی فرزند سیدشکرخدا کد نامزد ۲۵۲۱

۵۵۹- آقای سیداحمد موسوی مشهور به سید احمد یاسری فرزند سیدطعمه کد نامزد ۲۵۲۲

۵۶۰- آقای سیداحمد موسوی فرزند سیدقیصر کد نامزد ۲۵۲۴

۵۶۱-آقای سیدجاسم موسوی فرزند سیدحمید کد نامزد ۲۵۲۵

۵۶۲- آقای سیدسجاد موسوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۵۲۶

۵۶۳- آقای سیدعبدالرسول موسوی فرزند سیدعبدالرحمان کد نامزد ۲۵۲۷

۵۶۴- آقای سیدعزت اله موسوی فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۲۵۲۸

۵۶۵- آقای سیدلفته موسوی فرزند سیدسعد کد نامزد ۲۵۲۹

۵۶۶- آقای سیدمحمدجواد موسوی فرزند سیدمحمدکاظم کد نامزد ۲۵۴۲

۵۶۷-آقای سیدمسلم موسوی فرزند سیدعزت الله کد نامزد ۲۵۴۴

۵۶۸-آقای سیدمصطفی موسوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۵۴۵

۵۶۹ -آقای سیدمهدی موسوی فرزند سیدحمد کد نامزد ۲۵۴۶

۵۷۰- آقای سیدمهدی موسوی فرزند سیدزغیر کد نامزد ۲۵۴۷

۵۷۱- آقای سیدهلال موسوی فرزند لعیبی کد نامزد ۲۵۴۸

۵۷۲- آقای سیدیاسر موسوی فرزند سیددعیسان کد نامزد ۲۵۴۹

۵۷۳- آقای سیدیوسف موسوی مشهور به سیدعادل موسوی فرزند سیدگطافه کد نامزد ۲۵۵۱

۵۷۴- خانم سیده لیلا موسویان فرزند سیدسیف اله کد نامزد ۲۵۵۶

۵۷۵- آقای سیدبهروز موسوی بهبید فرزند سیدصادق کد نامزد ۲۵۵۷

۵۷۶- آقای سیدمحسن موسوی زاده فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۵۵۹

۵۷۷- آقای محسن موگهی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۶۴

۵۷۸- آقای سیدامیر مولائی فرزند سیدجابر کد نامزد ۲۵۶۶

۵۷۹- آقای محمود مولائی فرزند علی ویس کد نامزد ۲۵۶۷

۵۸۰- آقای مهران مولائی فرزند روشن علی کد نامزد ۲۵۶۸

۵۸۱- خانم فرشته میرآب زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۶۹

۵۸۲- آقای ابوذر مینائی فرزند حمید کد نامزد ۲۵۷۱

۵۸۳- آقای میثم نادری فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۵۷۴

۵۸۴- خانم طوبی نامداری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۷۵

۵۸۵ -آقای رئوف نبهانی مشهور به رئوف کعبی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۵۷۷

۵۸۶- آقای حسین نبی زاده فرزند سعید کد نامزد ۲۵۷۹

۵۸۷- آقای محمد نجاتی فرزند نعمت کد نامزد ۲۵۸۱

۵۸۸- آقای رضا نجارپور فرزند حمید کد نامزد ۲۵۸۲

۵۸۹- آقای محسن نجفی فرزند فرشید کد نامزد ۲۵۸۵

۵۹۰- آقای محمدرفیع نجفی فرزند مندنی کد نامزد ۲۵۸۶

۵۹۱- آقای علی نصیری فرزند اکبر کد نامزد ۲۵۸۹

۵۹۲- آقای جانعلی نظرپورکلائی مشهور به کوروش نظرپور کلائی فرزند صفقلی کد نامزد ۲۵۹۲

۵۹۳- آقای شهرام نظری فرزند علی کد نامزد ۲۵۹۴

۵۹۴- آقای عیسی نعامی فرزند ناصر کد نامزد ۲۵۹۵

۵۹۵- آقای محمد نوذریان فرزند منصور کد نامزد ۲۵۹۸

۵۹۶- خانم معصومه نورانی فرزند الله داد کد نامزد ۲۵۹۹

۵۹۷- آقای بهنام نوروزپور فرزند ایرج کد نامزد ۲۶۱۱

۵۹۸- آقای حسین نوری نوروزی فرزند جانعلی کد نامزد ۲۶۱۴

۵۹۹- آقای علی نیسی مشهور به علی عبدالجلیل فرزند عبدالجلیل کد نامزد ۲۶۱۶

۶۰۰- آقای محمدامین نیسی فرزند عباس کد نامزد ۲۶۱۷

۶۰۱- آقای نادر نیسی فرزند قاسم کد نامزد ۲۶۱۸

۶۰۲- آقای حسن نیکخو فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۱۹

۶۰۳- آقای عبداله نیک سیرت فرزند زاهد کد نامزد ۲۶۲۱

۶۰۴- آقای علی مدد هاشم پور فرزند علیرضا کد نامزد ۲۶۲۲

۶۰۵- آقای سیدعباس هاشمی فرزند سیدکریم کد نامزد ۲۶۲۴

۶۰۶- آقای سیدمحسن هاشمی فرزند سیدعزیز کد نامزد ۲۶۲۵

۶۰۷- آقای سیدشبیب هاشمی زاده مشهور به سید نعیم هاشمی زاده فرزند علی کد نامزد ۲۶۲۷

۶۰۸- آقای عبداله هلیجی فرزند علی کد نامزد ۲۶۲۹

۶۰۹- آقای امین هیالی فرزند جنگی کد نامزد ۲۶۴۱

۶۱۰- آقای رسول ویسی نژاد فرزند تجلی کد نامزد ۲۶۴۲

۶۱۱- آقای سیدمهدی یرافی فرزند سیدهاشم کد نامزد ۲۶۴۵

۶۱۲- آقای محمدصادق یزدانی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۶۴۶

۶۱۳- آقای محمودرضا یوسفی فرزند عوضکد نامزد ۲۶۴۷

۶۱۴- آقای مظفر یوسفی فرزند علی حسین کد نامزد ۲۶۴۸

۶۱۵- آقای سیدقنبر یوسفیانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۶۴۹

توجه:

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۳ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۳ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اهواز در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

لینک کوتاه : https://www.ahwazjournal.com/?p=1900

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

اهواز ژورنال

اخبار لحظه‌ای را با ما دنبال کنید

عضویت در تلگرام بستن صفحه